Yönetim Kurulu

Ersoy Pehlivan-YK Üyesi

Ersoy Pehlivan, 24 yıllık tecrübeye sahip bir yüksek şehir plancısıdır.

Kentsel planlama, şehirlerin insan odaklı, akıllı ve sürdürülebilir dönüşümü, teknoloji geliştirme alanları, güvenli şehirler, kentsel dönüşüm projeleri ve makro-mikro düzeyde trafik mühendisliği, proje yönetimi ve yeni iş geliştirme konularında uygulama safhaları dahil olmak üzere yüksek tercübeye sahiptir. Akıllı Şehir ve Ulaşım Planlama konularında beyaz bülten editörlüğü ve çeşitli profesyonel yayınlarda yazıları bulunmaktadır. Dünya Gazetesi’nde bölgesel ekonomik araştırmalar,özel sektörde planlama, turizm geliştirme, konut geliştirme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki akıllı şehir tecrübesinin ardından şu anda Arup’ta Geleceğin Şehirleri ve Kentsel Dönüşüm konularında çalışmaktadır.

Pervin KINIK – YK Üyesi

 Üniversite Eğitimine  Ankara Orta  Doğu Teknik Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi’nde Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ile başlayıp, İstanbul  Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Bölümünü tamamlayarak  Mimar olarak mezun olmuştur. Aynı Üniversite de, Yüksek yapılar üzerine Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Yüksek Mimarlık derecesini almıştır. Bu eğitim süresince, Üniversite işbirliği ile proje çalışmaları yapılan  İstanbul’da bir Mimari Atölye de Mimari iş deneyimlerini sürdürmüş, Üsküdar Üniversitesi’nde, İş Güvenliği alanında, 2.Yüksek lisans Eğitimini tamamlamıştır. 

               2000-2013 yılları arasında, bir Gayrimenkul Geliştirme Şirketinin; Proje, Arazi Geliştirme vb. işlerini yaptı. Bu süreç içerisinde, Kartal Kentsel dönüşüm, Maltepe de Özel bir alanın Kentsel dönüşümü, Emlak GYO ya ait bir projenin, Proje Yönetiminde Danışmanlık hizmetleri verdi. Alman Şehir Plancısı, Albert Speer’ in Türkiye de yaptığı bir planlama da görev aldı.

             2009-2014 yılları Seçim döneminde, Küçük Çekmece Belediyesi’nde, Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.  Marmara Belediyeler Birliği, İmar Komisyonu, Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu, Ayamama deresi ve çevresi ile ilgili,  alanında uzman akademisyenler danışmanlığında; “(Ayamama Deresi nin),iki boyutlu(2D),Taşkın Similasyon ve Taşkın Risk Haritalarının hazırlanması, Risk  Zonları  ve İmar  Planlarına Yansımalar” konulu Afet Teknik Raporu hazırlayarak ilgili Kurum departmanlarına sunmuştur.

              Afet ve İş Sürekliliği, Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm, Sürdürülebilirlik; Mimarlık disiplininin, disiplinler arası etkileşimi konularında,  bir çok eğitime iştirak ederek sertifika almış, bu alanlarda farklı Üniversitelerde, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütü organizasyonlarında bildiriler sunmuş, farklı kategorilerde üyelik görevlerinde rol almıştır. 

             Son yıllarda; yoğun nüfusun kentlerde yaşayacağı, metropol kentler, çevre, konut, ulaşım, doğal afet, su parametreleri içinde sürdürülebilirlik ve sağlıklı politikaların belirlenebilmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu alanda ki sorunlara dikkat çekmek için Kocaeli Üniversitesi’nce 2014 yılında düzenlenen Uluslararası  Kentsel –  Planlama- Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde  “Kentsel Dönüşümde Konsept ve Kimlik Sorunu” Başlıklı bildiriyi sunmuştur. Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifikası verilmesi bazında   programlara eğitici olarak katılıp, eğitim vermekte, Kentsel Dönüşüm alanında danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

            Halen özel bir şirkette, Proje Geliştirme ve Resmi Kurum ilişkileri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

            IMKON, İMB, GHE, INDER, INDERGİ, ULİ, vb. Sektörel STK’ lar da aktif rol alarak, Yönetim,  Ar-ge  departmanlarında Üyelik çalışmalarında bulunmaktadır.

Hüseyin Oflaz- Yk Üyesi

1970 Osmaniye doğumlu olan Hüseyin Oflaz, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1993 yılında, Şehir ve Bölge Plancısı olarak mezun oldu.

2001 yılında; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetici Geliştirme Programında yöneticilik eğitimi alan Hüseyin Oflaz, 2003 yılında; Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Mahalli İdareler Bölümünü bitirdi. 2013 yılında; Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisansı Programını tamamladı.

1996 yılından bu yana İMPOİMAR’ ın kurucu ortağı olan Hüseyin Oflaz, halen İMPO İMAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını aktif olarak sürdürmektedir.

2010 yılında yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarını kolaylıkla ve güvenilir biçimde takip edebilmesi için İMPOMES Mülkiyet Erişim Sistemini kuran Hüseyin Oflaz, İMPOMES’ in Kurucu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

2004-2010 yılları arasında, Küçükçekmece Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, görevlerinde bulunan Hüseyin Oflaz, 2009 yılından itibaren Malatyalı İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011 yılından itibaren Gayrimenkul Hukuk Enstitüsü Kurucu üyeliği, 2012 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfının Mütevelli Heyet Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği 2018 yılı başından itibaren GYODER yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de aktif olarak sürdürmektedir.

2020 yılı itibarıyla KENTSEV VAKFI kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Hüseyin Oflaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

      Haldun Ersen -YK ve Genel Sekreter

Marmara Üniversitesinde İşletme Ana Bilim dalında ve Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisansı yaptıktan sonra profesyonel çalışma hayatına başlamıştır. Bir çok firma da İnsan Kaynakları ve Kalite konusunda üst düzey yöneticilik ve Genel Müdürlük yapan Haldun Ersen 2002 yılında Management Plus (M.A.P Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şirketini) kurmuştur.

İstanbul Okan Üniversitesinde İşletme Doktorası yapmakta olan Ersen, 220’ ye yakın firmanın stratejik yönetim, insan kaynakları, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği sistemlerini kurmuş ve belgelendirmelerinin yapılmasını sağlamıştır. Ayrıca bu güne kadar 12.000′ e yakın kişiye çeşitli konularda eğitimler vermiştir.

Türkiye deki ilk uzmanlık programlarını (İnsan Kaynakları Yönetimi) açan Haldun Ersen 350 İnsan Kaynakları Uzmanı yetiştirmiştir. Ayrıca 2013 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi ile birlikte Kentsel Dönüşüm konusunda sertifika programı açan Haldun Ersen şu ana kadar 425 Kentsel Dönüşüm Uzmanı yetiştirmiştir.

Haldun Ersen’ in iki “Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite” adlı Türkçe (Bureau Veritas ve Soyak sponsorluğunda) ve İngilizce’ ye çevrilmiş (Soyak sponsorluğunda) “Human Resources And Quality in Overall Excellence Process” adlı bir kitabı bulunmaktadır. Coldwell Banker Türkiye’ nin sponsor olduğu “Kurumsal Yönetimin Yol Haritası” adlı kitabı Ekim 2014 de yayınlanmıştır.

Bunun yanında Haldun Ersen, SAP ile birlikte yapı ve gayrimenkul sektörüne özgü ilk süreç bazlı ve entegre ERP “Building Excellence” ı geliştirmiştir.

“ Stratejik Yönetime Dayalı Süreç Bazlı Entegre Yönetim Sistemlerinin Kurumsal Performansa Etkisi” konusunda kurumlara süreçlerle ve yazılımla ilgili yönetim danışmanlığı yapmakta ve bu konuda doktora tezi hazırlamaktadır.

Tüm sektörlerle stratejik planlama ve hedeflerle yönetim danışmanlığı ve eğitimleri, kalite ve insan kaynakları yönetimi danışmanlık ve eğitim hizmetleri çerçevesinde, kalite ve insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve kurumsal mükemmelleşmeye dayalı entegrasyon projelerini yürüten Haldun Ersen’ in yönetsel ve kişisel gelişime dayalı (insan kaynakları yönetimi – kalite ve süreç yönetimi – performans yönetimi – kentsel dönüşüm, – iş sağlığı ve güvenliği yönetimi- çevre yönetimi- müşteri odaklı satış teknikleri – stratejik yönetim ve planlama- takımdaşlık ve takım çalışmaları- inovasyon ve inovatif fikir üretme teknikleri, liderlik ve motivasyon-etkili iletişim teknikleri – zaman yönetimi ve planlama – toplantı yönetimi – sunum teknikleri ve eğitimcinin eğitimi – gayrimenkul proje yönetimi satışı ve uygulamaları) eğitimleri bulunmaktadır.

İstanbul Üniversite ile birlikte 2014 yılından bu yana 23 adet Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programları düzenlemiş ve 500 ün üstünde Kentsel Dönüşüm Uzmanı yetiştirmiştir.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ile birlikte 2020 yılından itibaren Akıllı Şehirler Uzmanlık Sertifika Programlarını açmaya başlamıştır.

2010 yılından bu yana Gayrimenkulde Liderler Zirvesini yapmaktadır. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe en çok eğitim ve danışmanlık veren kişilerden bir olan Haldun Ersen, 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm konusunda 11 şehir zirvesi, 6 ulusal kongre yapmıştır. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesidir.

Kentsev Kurucu Üyesi Ali Yüksel     Av. Ali Yüksel-YK Üyesi Ve Başkan Yardımcısı

Avukat Ali Yüksel, Ali Yüksel & Hilmi Özalp Hukuku Bürosu’nun kurucu ortağıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Gayrimenkul Hukuk dalında Doktora yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı 17174 sicil numara ile avukatlık yapmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu Başkanıdır.

GİSP-Gayrimenkul Strateji Platformu Kurucusu ve ULI-Urban Land Institute, Türkiye Bilişim Derneği (TBD),  INTA (International Trademark Association) ve Fransız Türk İşadamları ve bazı yurt dışı mesleki kuruluşlarına da üyedir.

Kentsev kurucu üyesi Haluk Sur     Muhammed Haluk SUR – YK Başkanı

1956 yılında Bandırma’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsillerini Bandırma’da tamamlayan Sur, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü çalışmasını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını aldı.
1981 yılında NATO bursuyla University of Washington’da Çevre Mühendisliği alanında çalışmalarını sürdüren Sur, Türkiye’ye döndükten sonra, 1982 ve 1983 yıllarında askerlik görevi esnasında T.C. Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastriktür Daire Başkanlığında Merkez Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.
Haluk SUR, Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan İhlas GYO’nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak çalıştı.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, GYODER’de 2004 yılında Başkan Yardımcılığı ve 2005-2007 yıllarında Başkanlık görevini yürütmüştür.
Urban Land Institute (ULI) Türkiye Başkanı, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği kurucu Yönetim Kurulu üyesidir

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.