Proje Takımlarımız ve Hedeflerimiz

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK VAKFI
PROJE TAKIMLARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

UYGULAMA

Vakıf Kurucularından, Yönetim Kurulundan, Mütevelli Heyeti ve Genç Kentsev’lilerden sisteme herkes proje önerisi getirebilir. Gelen proje önerileri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır; proje önerisinde bulunan kişi, Proje Takım Lideri olarak atanır. Proje tüm gruplar ile paylaşıldıktan sonra, projeye katılmak isteyenler Proje Takım Elemanı olarak projeye dahil edilir. Her proje aynı zamanda yıllık hedeflere eklenir ve proje gerçekleştirme performansları gruplardan duyurulur.

Günümüz yönetim anlayışının çevik ve yalın yönetim anlayışı olduğunu düşünürsek, bu sistem sayesinde vakıf her yıl onlarca proje geliştirme fırsatı bulacak ve projelere de herkesin gönüllü olarak katılımı sağlanacaktır.

Proje Takımları, ayda en az 2 defa Vakıf Genel Sekreterinin katılımı ile bir araya gelirler. Proje Takımlarında alınan tüm sonuçlar  Vakıf Genel Sekreterinin onayıyla Vakıf Yönetim Kuruluna raporlanır. Proje Takımları minimum 3, maksimum 5 kişiden oluşur.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK VAKFI 2021 YILI PROJELERİ, HEDEFLERİ VE ÖN PLANA ÇIKARILMASI GEREKEN DİĞER PROJELER

6 Şubat 2021 Cumartesi günü Zoom görüntülü sisteminden yapılan ve 20 kişinin katılımı (10 Kurucu Üye, 10 Mütevelli Üye) ile gerçekleşen toplantı sonunda belirlenen proje hedefleri ve üzerine gidilerek çözüm önerileri getirilmesi istenen konular aşağıdaki gibidir:

12 adet olan Kentsev 2021 Yılı hedeflerinden bu güne kadar proje gruplarıyla birlikte 6 hedef gerçekleştirilmiş ve uygulamaya alınmış diğer 6 hedef üzerinde proje gruplarının çalışmaları devam etmektedir.

Hedef – 1 :  “7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kongresi ve Fuarı Projesi” :  20-21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirmek. Ayrıca bu kongre ve fuarı Cumhurbaşkanlığı himayesine aldırmak ve kongrede her yıl en başarılı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir projelerini geliştiren Belediyelere verilen “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Ödüllerinin” Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilmesini sağlamak amacıyla, en geç Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanına ve Çevre ve Şehircilik Bakanına, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına konuyu anlatmak için gerekli girişimleri yapmak ve Ankara ziyaretlerini gerçekleştirmek.

 • Aksiyon Alma Tarihi : 2 Ocak 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 26 Mart 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Birol YALÇIN, Erol DALKIÇ, Ali BEĞENDİK
 • Kongre ve Fuarın Ödül Seçim ve Değerlendirme Komitesi : Haluk SUR, Haldun ERSEN, Ali YÜKSEL, Hüseyin OFLAZ, Pervin KINIK, Ersoy PEHLİVAN, Birol YALÇIN, Prof. Dr. Hatice AYATAÇ

Hedef – 2 : “En İyi ve Uyarlanabilir Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Ödül Projesi” :    Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir konularında yüksek lisans ve doktora yapan ve bu konuda en iyi tezleri yazarak uygulamalara veri teşkil edecek tezlere para ödülü ve 3 yıllık Kentsev Mütevelli Heyeti Üyeliği hediye etmek. Ödüllerin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kongresi ve Fuarını 20-21 Ekim 2021 tarihinde verilmesi sağlamak.  Bu çerçevede belirlenen para ödülleri aşağıdaki gibidir.

Kentsel Dönüşüm Doktora Tezi Para Ödülü – 6000 TL.

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Tezi Para Ödülü – 4000 TL.

Akıllı Şehir Doktora Tezi Para Ödülü – 6000 TL.

Akıllı Şehir Yüksek Lisans Tezi Para Ödülü – 4000 TL.

 • Aksiyon Alma Tarihi : 15 Şubat 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 20-21 Ekim 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Prof. Dr. Hatice AYATAÇ
 • En İyi Tez Seçimi ve Değerlendirme Jüri Üyeleri : Haluk SUR, Haldun ERSEN, Ali YÜKSEL, Prof. Dr. Hatice AYATAÇ, Ali Kemal ŞAHİNSOY, Ersoy PEHLİVAN, Murat AYAN, Nüzhet ALBAYRAK

Hedef – 3 :Kentsev Mesleki Paylaşım Webinarları Projesi” Bu proje çerçevesinde her ay bir Kurucu veya Mütevelli Heyeti Üyemizle tüm kamuoyuna açık söyleşiler yaparak Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirlerin gelişmesi yönünde mesleki gelişime katkıda bulunmak. (Haldun ERSEN moderatörlüğünde, her ay 1 konu ve konuşmacı şeklinde)

 • Aksiyon Alma Tarihi : 25 Ocak 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : Her Ay 1 Webinar
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler :
 • 25 Ocak 2021 Haldun ERSEN – Hüseyin OFLAZ – Planlandı ve Gerçekleşti
 • 24 Şubat 2021 Haldun ERSEN – Ali YÜKSEL
 • 24 Mart 2021 Haldun ERSEN – Haluk SUR
 • 28 Nisan 2021 Haldun ERSEN – Ersoy PEHLİVAN
 • 26 Mayıs 2021 Haldun ERSEN – Pervin KINIK
 • 23 Haziran 2021 Haldun ERSEN – Encan AYDOĞDU
 • 28 Temmuz 2021 Haldun ERSEN – Murat AYAN
 • 25 Ağustos 2021 Haldun ERSEN – Bünyamin DERMAN
 • 29 Eylül 2021 Haldun ERSEN – Ali Kemal ŞAHİNSOY
 • 20 Ekim 2021 Haldun ERSEN – Nüzhet ALBAYRAK
 • 24 Kasım 2021 Haldun ERSEN – Prof. Dr. Hatice AYATAÇ
 • 22 Aralık 2021 Haldun ERSEN – Hakan KODAL

Hedef – 4 : “Akıllı Şehir Yönetimi Standardı Projesi” : Ulusal Akıllı Şehir Yönetimi Standardının oluşturulması projesi Haldun ERSEN’ in liderliğinde, Haldun ERSEN’ in İÜ nde verdiği “Akıllı Şehir Sertifika Programına” katılan 5 Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisiyle proje başlatıldı. Bu proje Kentsev projesi haline getirilip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler Daire Başkanlığı ve TSE ile ortak bir proje haline getirilmesi için girişimler başlatıldı.

 • Aksiyon Alma Tarihi : 2 Ocak 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 31 Mayıs 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, 5 Akıllı Şehir Sertifika Programı Öğrencisi

Hedef – 5 :Eğitim Projesi” : Her 3 ay da 1 kamuoyuna açık ve gelirlerinin %50 si Vakıfa kalacak 1 günlük ücretli katılımla eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi. (İlk eğitim “Kentsel Dönüşüm Strateji ve Eylem Planı Hazırlama Uygulama Teknikleri” ). Öneriler çerçevesinde eğitimler geliştirilecek ve 2021 yılı içinde en az 4 eğitim planlanıp gerçekleştirilecektir.

 • Aksiyon Alma Tarihi : 10 Şubat 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 25 Şubat 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Ali Kemal ŞAHİNSOY

Hedef – 6 : “Kentsel Dönüşüm İhtiyaç Belirleme ve Süreç İyileştirme Anket Projesi”. Bu proje kapsamında tüm paydaşlarla öncelikle İstanbul Anadolu Yakasında bir anket çalışması yapılacak ve Bakanlık, Üniversiteler, STK lar vb. kurumlarla anket çalışması paylaşılacaktır.

 • Aksiyon Alma Tarihi : Mayıs 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : Aralık 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Prof. Dr. Hatice AYATAÇ, Haldun ERSEN, Ali Kemal ŞAHİNSOY, Murat AYAN, Pervin KINIK

Hedef – 7 : “Halkla Kentsel Dönüşüm Söyleşileri Projesi”:  5 yıllık Proje kapsamında her ay 1 Belediye ile Halkla Kentsel Dönüşüm Söyleşileri yapılarak kentsel dönüşümün halka indirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılarak halkın Kentsel Dönüşümün halk nezninde imajının geliştirilmesi sağlanacaktır.

 • Aksiyon Alma Tarihi : Eylül 2021
 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : Eylül 2026
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Ali Kemal ŞAHİNSOY, Murat AYAN, Erol DALKIÇ

Hedef – 8 : Yapay Zeka İle Deprem Risk Değerlendirme Projesi

Aksiyon Alma Tarihi : 10 Nisan 2021

 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 1 Haziran 2021 – 23 Eylül 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Ali Talha ATICI, Onur Ülkü

Hedef – 9 : Kentsel Dönüşüm (Konutlarda) Karbon Salımının Azaltılması Projesi

Aksiyon Alma Tarihi : 15 Nisan 2021 – 1 Eylül 2021

 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 30 Aralık
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Prof. Dr. Hatice AYATAÇ, Erden TİMUR

Hedef – 10 : Kentsev Garantörlük ve Proje Yönetimi A.Ş. Şirketinin Kurulması Projesi

Aksiyon Alma Tarihi : 1 Haziran 2021

 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 31 Mayıs 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Haluk SUR, Av. Ali YÜKSEL, Birol YALÇIN, Hüseyin OFLAZ, Pervin KINIK, Ersoy PEHLİVAN

Hedef – 11 : Kentsel Dönüşüm Saati TV Projesi

Aksiyon Alma Tarihi : 1 Nisan 2021

 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 1 Haziran 2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN, Haluk SUR

Hedef – 12 : Genç Kentsev’ liler Projesinin Başlatılması ve Söyleşilerin Yapılması

Aksiyon Alma Tarihi : 15 Nisan 2021

 • Hedef Gerçekleştirme Tarihi : 9 Mayıs  2021
 • Aksiyon Alması Planlanan Kişiler : Haldun ERSEN

 

2021 YLINDA ÖN PLANA ÇIKARTILMASI PLANLANAN DİĞER PROJELER :

 • Ülkemizde risk altında 52 milyon insanımızın olduğu ve Türkiye kentsel dönüşüm projesinin 500 milyar dolarlık dünyanın 20 büyük projesi içinde olduğunun toplumda anlaşılmasının sağlanması projesi
 • Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Uygulamalarının finans ve sosyolojik boyutlarının geliştirilmesi projesi
 • Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırlamaları yönünde teşvik edilmesi projesi
 • Müteahhitlerin ada bazında dönüşümü yapabilmeleri yönünde teşvik edilmesi ve ada bazında dönüşümün yaygınlaştırılmasının projesi
 • Kentsel dönüşümün önünü tıkayan kat mülkiyeti kanununun revize edilmesi ve 6306 nolu yasa ile uyumlaştırılması gerektiği projesi
 • Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Strateji Belgesinin Büyükşehirlerin içinde olduğu ve liderlik ettiği bir ön çalışmanın yapılması projesi
 • Bürokrasinin ve yargı sürecinin çok uzamasından dolayı arabuluculuk ve uzlaştırma kavramlarının geliştirilmesi gerekliliği ve bu konuların kamuoyuna anlatılması projesi
 • Yerel yönetimlerin Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Yönetimi kapsamında vizyon, farkındalık ve proje geliştirme yönünde geliştirilmesi projesi
 • Paydaşlar ve birimler arası koordinasyonun geliştirilmemesinden dolayı vatandaşların Kentsel Dönüşüm konularında yaşadığı sıkıntıların çözülmesi projesi
 • Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir kadrolarının ve eğitimlerinin geliştirilmesi projesi